Rekrutacja

Ruszyły zapisy, nie przegap szansy!!!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

OGŁASZA NABÓR

na rok szkolny 2020/2021

do klas:

fortepianu, gitary, skrzypiec, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu oraz puzonu.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat

Dlaczego warto?

1. Pomagamy rozwijać Twoją muzyczną pasję

2. Wspieramy Twój rozwój intelektualny i psychoruchowy

3. Otwieramy Twój umysł na muzykę i świat kultury

Podania o przyjęcie do Szkoły należy składać do końca czerwca za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]

Więcej informacji znajdziesz na: www.szkolamuzycznasierpc.pl

oraz pod nr tel.: 24-275-10-30 w godzinach 8-14.

O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 7 do 16 roku życia.

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie. W zgłoszeniu należy uwzględnić wybór instrumentu, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać też drugi ulubiony instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając predyspozycje kandydata.

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkich zainteresowanych rekrutacją w naszej Szkole prosimy o wypełnienie wniosku kandydata ( dostępnego w zakładce Dla Rodziców ) i przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na adres [email protected]
Wszystkie załączniki wraz z oryginałem wniosku będzie można złożyć w sekretariacie po powrocie do zajęć szkolnych. Prosimy o śledzenie bieżących informacji dotyczących terminu przeprowadzenia tegorocznej rekrutacji, które będą publikowane na stronie Szkoły.

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem MED z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2020/2021 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie,  składają do dyrektora szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.