Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców PSM I st. w Sierpcu w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Pani Barbara Wojda

Z-ca Przewodniczącego – Pan Konrad Łaguna

Sekretarz – Pan Mariusz Lewandowski

Członkowie:

– Pani Magdalena Nyklas

– Pani Małgorzata Olszewska

– Pani Jolanta Watkowska

– Pani Barbara Kwiatkowska

 

Numer konta Rady Rodziców przy PSM I st. w Sierpcu:

Bank Pekao S.A.   46 1240 3204 1111 0000 2911 3426