Rada Rodziców 2016/1017

Skład  Rady Rodziców PSM I st. w Sierpcu

Przewodnicząca - pani Aleksandra Zdziebłowska
Z-ca Przewodniczącego - pan Jacek Jurkowski
Sekretarz - pani Jolanta Wojda

Członkowie:                   
-  pani Barbara Sulkowska
-  pani Beata Kwiatkowska
-  pani Katarzyna Rutkowska
-  pan Mirosław Kęsicki


Numer Konta Rady Rodziców przy PSM I st. w Sierpcu:
Bank Pekao S. A. - 46 1240 3204 1111 0000 2911 3426