Kalendarium wydarzeń od roku 1982

Rok 1982
- 100 rocznica urodzin Karola Szymanowskiego cykl koncertowy którego wykonawcami byli  
artyści z   Katowic z Akademii Muzycznej.
- Koncert w wykonaniu rodziny Bałabanów z Bydgoszczy inaugurujący otwarcie Oddziału w Sierpcu
Płockiego Towarzystwa Muzycznego.   

Rok 1983
- Koncert tria akordeonowego z Łodzi.
- Koncert Chóru "Arion'' z Poznania.

Rok 1984
- Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu artystów z połączony z obradami Walnego Zebrania PTM.
- Szkoła była organizatorem Koncertu Kompozytorskiego prof. Tadeusza Paciorkiewicza (rodowitego sierpczanina) - wykonawcy z Warszawy.
- Koncert "Tria fortepianowego" - wykonawcy z Katowic
- Koncerty polskiej muzyki współczesnej - wykonawcy z Bydgoszczy i Warszawy

Rok 1985
- Koncerty Chopinowskie w wykonaniu uczniów klasy fortepianu PSM I i Il-go stopnia w Płocku.
- Koncerty z okazji 30O~lecia J.P.Haendla i J.S.Bacha wykonawcy z Katowic.
- Koncert z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy wykonawcy z Warszawy.
- Koncert dla uczczenia 85-lecia PTM i z okazji 200-lecia urodzin K.Kurpińskiego, 125-lecie urodzin
I. J. Paderewskiego i 100-lecie śmierci J. Zarębskiego - wykonawcy z Katowic.
- Koncert poświęcony I,J.Paderewskiemu w 125 rocznicę  urodzin - wykonawcy: uczniowie PSM II-go stopnia w Płocku.

Rok 1986
- Koncert z cyklu "Młodzi Wirtuozi'' - wykonawcy: Lech Bałaban, Jolanta Nowakowska.
- Koncert w wykonaniu pierwszych dyplomantów szkoły.
- Koncert pt. "Arcydzieła Muzyki Kameralnej" - wykonawcy z Łodzi.
- Jubileuszowe koncerty z okazji 70-lecia urodzin prof. Tadeusza Paciorkiewicza (rodowitego sierpczanina) - wykonawcy z Warszawy.

Rok 1987
- Koncerty - audycje muzyczne w wykonaniu artystów z Katowic i Bydgoszczy.
- Koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły.

Rok 1988
- Koncert z okazji otwarcia samodzielnej PSM I stopnia w Sierpcu w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły przy szerokim udziale społeczności, obecny wicedyrektor mgr Wiesław Millati.
- Koncert z okazji Walnego Zebrania PTM - wykonawcy uczniownie Szkoły.
- Koncert w wykonaniu dyplomatki PSM II stopnia w Płocku Renaty Kalinowskiej.
- X koncert-popis Społecznych Ognisk Muzycznych woj. płockiego.
- Koncert kompozytorski B. Kamińskiego w 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości -
wykonawcy z Katowic i Bydgoszczy.

Rok 1989
- Stałe koncerty i audycje w wykonaniu uczniów Szkoły.
- Koncert duetu fortepianowego z PSM II-go stopnia w Płocku.
- Koncerty chopinowskie w wykonaniu pedagoga PSM w Płocku Mariusza Tytmana.

Rok 1990
- Stałe koncerty i audycje dla uczniów Szkół w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej.
- Koncerty Tria Akordeonowego z Łodzi.

Rok 1991
- Koncert muzyki akordeonowej w wykonaniu Teresy i Jerzego Kaszubów z Poznania.
- Koncerty dla szkół w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Sierpcu.
- Mimo krótkotrwałej działalności Szkoły osiągnięcia są znaczne zarówno w procesie dydaktycznym (udział uczniów w I-szym i II-gim Konkursie Pianistycznym im. Ludwika Stefańskiego, na którym uczniowie zdobyli nagrody i wyróżnienia, udział w II Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Akordeonowych), jak i na polu działalności społeczno-muzycznej. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z władzami, szkołami oraz zakładem opiekuńczym "Browar" w Sierpcu, który z przejęcia patronatu nad Szkołą wywiązuje się należycie: wszelkiego rodzaju pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu świadczy zakład bezpłatnie oraz w miarę posiadanych środków zasila skromny budżet Szkoły od strony finansowej.
Szkoła prowadzi ożywioną działalność turystyczną (2 wycieczki w ciągu roku dla uczniów). Wyjazdy z uczniami na koncerty i spektakle muzyczne odbywają się bez użycia środków własnych. Autobusy zawsze udostępnia "Browar" Sierpc oraz Zakład Energetyczny Sierpc bezpłatnie. Pozostałe koszty pokrywa Komitet Rodzicielski, którego działalność finansowa opiera się głównie  na składkach rodziców jak również na darowiznach w postaci środków finansowych od zakładu "Browar" w Sierpcu.

Rok 1992
- XX lecie Państwowej Szkoły Muzycznej. Koncerty w wyknaniu uczniów i absolwentów PSM I st. Zorganizowano 30 popisów i koncertów, w tym koncerty wykonywane poza szkołą.
- Udział uczniów w przesłuchaniach I Konkursu H. Czerny-Stefańskiej (wyróżnienie Anna Badowska).

Rok 1993
- Udział uczniów w przesłuchaniach regionalnych, około 30 koncertów uczniów i gości zaproszonych spoza szkoły, cykliczne koncerty dla uczniów szkół.

Rok 1994
- Nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I st. imienia M. Kamińskiego. Przedstawiciele Ministra Kultury na uroczystości to: Z. Bujanowska i A. Poniecka-Piekutowska. Przedstawiciele chóru Arion z Poznania i Towarzystwa Naukowego z Płocka.

Rok 1995
- Uczestnictwo w konkursach regionalnych.
- Recital uczestnika XIII konkursu Pianistycznego im. F. Chopina Yuki Takao (Japonia).
- Koncerty wraz z Towarzystwem Muzycznym.
- Szkoła jest współorganizatorem Dnia Kultury Chrześcijańskiej.

Rok 1996
- Koncerty, popisy, udział w przesłuchaniach regionalnych.
- Udział uczniów w konkursie H. Czerny-Stefańskiej.

Rok 1997
- Organizacja koncertu z okazji 15-lecia PSM I st. W koncercie wystapili wychowankowie i pedagodzy Szkoły. Nauczyciele otrzymują odznaczenia: srebrny krzyż zasługi Zenon Ligowski, brązowy krzyż zasługi Marianna Badowska i dyplomy Ministra Kultury Andrzej Wojtas i Dariusz Wiączek.

Rok 1998
- Koncerty dla społeczności lokalnej.
- Koncert dla pracowników Browaru z okazji 25-lecia.
- Uczeń J. Małachowski zostaje laureatem w konkursie regionalnym.
- Za działalność dla kultury Ryszard Badowski otrzymuje srebrny krzyż zasługi.
- Uczniowie wystąpili w Koncercie Kongresu Kultury w Płocku.

Rok 1999
- Szkoła włączyła się w obchody roku Chopinowskiego na ziemi Sierpeckiej w 150 rocznicę urodzin.
- Koncerty, popisy uczniów na terenie szkoły jak i poza nią.

Rok 2000
- Początek roku kalendarzowego rozpoczyna się koncertem kolęd i pastorałek w jednym z kościołów Sierpca.
- Koncerty z okazji świąt państwowych.
- Udział w VI Konkursie H. Czerny-Stefańskiej.

Rok 2001
- Chór szkoły otrzymuje nagrodę Prezydenta Ciechanowa w V Festiwalu Szkół Muzycznych I i II st. - W IV ogólnopolskim konkursie gitarowym w kategorii zespołów, duet P. Sosiński S. Ziomek otrzymali wyróżnienie.
- Organizacja koncertów w Roku I. J. Paderewskiego na Mazowszu.

Rok 2002
- Koncerty byłych wychowanków.
- Udział w konkursie Stefańskiego, J. Garści.
- Recital japonki Hiroko Sesuki.

Rok 2003
- Laureaci w konkursach wiedzowych.
- Wyróżnienia w I festiwalu instrumentów dętych drewnianych dla Z. Pietrzak - flet, S.Węglarek - klarnet.
- Organizacja z Sierpeckim Towarzystwem Muzycznym I Festiwalu Zespołów kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Warszawskiego. Laureaci tego festiwalu to: Duet akordeonowy (nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Sierpca) oraz II Miejsce Duetu Gitarowego w grupie pierwszej.

Rok 2004
- III Konkurs na wykonanie utworu muzyki XX wieku - II nagroda (kategoria soliści) dla Zofii Pietrzak. Wyróżnienie (kategoria: Zespoły Kameralne) dla Marka Olkuskiego (klarnet), Zofii Pietrzak (flet) i Sylwii Węglarek (klarnet).
- Konkurs Wiedzy o Stanisławie Moniuszce - I nagroda (kategoria szkoły muzyczne): Marcin Galent. Wyróżnienie: Justyna Żbikowska.
- II Szkolny Konkurs Solfeżowy - I nagroda: Paweł Marciniak.
- Przegląd Uczniów Klas Fortepianów Szkół Muzycznych I stopnia - I Miejsce: Natalia Dąbrowska.
- II Płoński Festiwal Instrumentów Dętych Drewnianych - III Miejsce - Dominika Jastrzębska (flet). Wyróżnienie I stopnia: Beata Waligóra (flet), wyróżnienie II stopnia: Sylwia Węglarek (klarnet).
- Filharmonia Pomorska - Konkurs Muzyczny dla młodzieży "Witold Lutosławski życie i twórczość".
I miejsce: Magdalena Domańska, III miejsce: Justyna Żbikowska.
- Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia - II miejsce: Mariusz Antoszewski.
- Stałe koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły.

Rok 2005
- Recital Fortepianowy - Chien Ying Yang (Tajwan)
- III Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia - III Miejsce Gr. B.: Anna Wojtas (klarnet), Sylwia Wojtas (skrzypce), Paweł Marciniak (fortepian, trąbka). Nagroda Kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Sierpeckiej dla najmłodszego uczestnika: Anna Wojtas (klarnet). III Miejsce gr. B: Zespół gitarowy - Kacper Chmielewski, Łukasz Kapuściński, Damian Mańkowski. III Miejsce gr. B.: Zespół instrumentów dętych blaszanych - Katarzyna Mrowińska (trąbka), Paweł Marciniak (trąbka), Krzysztof Król (trąbka). Wyróżnienie dla Duetu: Emilia Leśniewska (flet), Maciej Ardanowski (akordeon). Wyróżnienie dla Duetu Instrumentalnego: Natalia Dąbrowska (fortepian), Paweł Marciniak (trąbka). Wyróżnienie dla Kwartetu: Anna Wiśniewska (akordeon), Krzysztof Wiśniewski (akordeon), Patryk Zawadzki (akordeon), Nina Jaworska (fortepian).
- III Konkurs Duetów Dziecięcych "DUETTINO" - wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu: Anna Wojtas (klarnet). Nagroda I-go stopnia: duet instrumentalny: Natalia Dąbrowska (fortepian), Paweł Marciniak (trąbka). Nagroda II-go stopnia - duet: Anna Wojtas (klarnet), Sylwia Wojtas (skrzypce).
- Stałe koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły.

Rok 2006
- IV Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia - III Miejsce (gr. A): duet gitarowy: Damian Mańkowski, Łukasz Kapuściński. Wyróżnienie (gr. A): trio akordeonowe: Maciej Ardanowski, Łukasz Chmielewicz, Nina Jaworska. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Sierpc: zespół "Klarnetowy Krasnal": Anna Wojtas (klarnet), Sylwia Wojtas (skrzypce), Paweł Marciniak (fortepian, trąbka).
- IV Konkurs Duetów Dziecięcych "DUETTINO" - Wyróżnienie: "Duecik": Natalia Pawłowska (flet), Szymon Bońkowski (fortepian). Wyróżnienie: "Klarnetowy Krasnal": Anna Wojtas (klarnet), Sylwia Wojtas (skrzypce). Nagroda III stopnia - duet gitarowy: Łukasz Kapuściński, Damian Mańkowski. Wyróżnienie: duet akordeonowy: Maciej Ardanowski, Łukasz Chmielewicz. Wyróżnienie: duet Dominika Jastrzębska (flet), Natalia Dąbrowska (fortepian)
- Makroregionalne Przesłuchania Kameralnych Zespołów Instrumentalnych - I miejsce:
zespół gitarowy - Kacper Chmilewski, Łukasz Kapuściński, Damian Mańkowski. II miejsce: zespół instrumentów dętych blaszanych - Katarzyna Marowińska (trąbka), Paweł Marciniak (trąbka), Krzysztof Król (trąbka).
- Stałe koncerty w wykonaniu uczniów szkoły.
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej im. prof. Tadeusza Paciorkiewicza.

Rok 2007
- Uroczyste obchody 25-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Kamińskiego.
- V Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia - III miejsce (gr. A): duet fortepianowy: Ewa Jezierska, Michał Dołasiński. Wyróżnienie: duet Instrumentalny Emilia Leśniewska (flet), Mateusz Tyburski (fortepian). Nagroda Przewodniczącego rady Miasta Sierpc: duet fortepianowy Ewa Jezierska, Michał Dołasiński.
- Podpisanie porozumienia współpracy Szkół Muzycznych Sierpc - Złote Morawce.
- V Konkurs Duetów Dziecięcych "DUETTINO" - nagroda III stopnia: duet gitarowy: Łukasz Kapuściński, Damian Mańkowski. Wyróżnienie: duet instrumentalny Emilia Leśniewska (flet), Mateusz Tyburski (fortepian). Wyróżnienie: duet fortepianowy Ewa Jezierska, Michał Dołasiński.
- Stałe koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły.
- Koncert Muzyki Polskiej: Joanna Lewińska, Rafał Gzella.
- Cykl koncertów w ramach projektu "Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza".
- Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego - I miejsce: Marcin Twardowski.

Rok 2008

- I Prezentacje Zespołów Kameralnych i Chóralnych na Zamku Golubskim - nagroda dla duetu gitarowego: Damian Mańkowski, Łukasz Kapuściński.
- Regionalny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Jana Sebastiana Bacha - III nagroda: Aleksandra Olender.
- Przegląd Uczniów Klas Fortepianów Szkół Muzycznych I stopnia - Wyróżnienie: Marcin Twardowski.
- VI Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia - Wyróżnienie: duet fortepianowy Ewa Jezierska, Szymon Bońkowski. Wyróżnienie: duet akordeonowy Klaudia Żukowska, Jakub Zdziebłowski. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Sierpca: duet akordeonowy: Klaudia Żukowska, Jakub Zdziebłowski.
- VI Konkurs Duetów Dziecięcych „DUETTINO” - nagroda III stopnia: Klaudia Żukowska,Jakub Zdziebłowski. Nagroda III stopnia: Ewa Jezierska, Szymon Bońkowski, dyplom uczestnictwa: Kinga Kowalkowska, Marcin Twardowski.
- Stałe koncerty w wykonaniu uczniów szkoły.

Rok 2009
- I Regionalny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki - wyróżnienie:
Konrad Nowakowski.
- II Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny Warszawskich Szkół Muzycznych I stopnia „Mistrz Klawiatury” - wyróżnienie: Marcin Twardowski.
- Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia - dyplom uczestnictwa: Kamil Frątczak.
- IV Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia - dyplom uczestnictwa: Maciej Ardanowski, Łukasz Chmielewicz, Jarosław Kozakiewicz, Leszek Kozyra, Artur Lewandowski.
- Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia - II nagroda, kategoria III: Marcin Twardowski, wyróżnienie, kategoria II: Szymon Bońkowski.
- III Międzynarodowe Prezentacje Instrumentalne "Res Facta Musica" na Zamku Ostródzkim -  wyróżnienie: Justyna Kopczyńska.

Rok 2010
- VIII Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego.
III miejsce: duet perkusyjny: Anna Wojtas, Michał Dołasiński.
III miejsce: duet fortepianowy: Ewa Jezierska, Szymon Bońkowski.
Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta - duet perkusyjny: Anna Wojtas, Michał Dołasiński.
Dyplom uczestnictwa: Anna Wojtas, Michał Dołasiński, Ewa Jezierska, Szymon Bońkowski,
Justyna Kopczyńska, Bartosz Hoffman, Mateusz Hoffman, Sebastian Szatkowski, Łukasz Bońkowski,
Julia Żmijewska, Piotr Ikier.
- VIII Konkurs Duetów Dziecięcych „DUETTINO” -  wyróżnienie: Anna Wojtas, Michał Dołasiński.
Dyplom uczestnictwa: Anna Wojtas, Michał Dołasiński, Julia Żmijewska, Piotr Ikier, Ewa Jezierska,
Szymon Bońkowski.
- I Ogólnopolskie Forum Perkusyjne Szkół Muzycznych I st. - dyplom uczestnictwa: Anna Wojtas.
- XV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego - dyplom uczestnictwa.
- II Regionalny Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Mieczysława Karłowicza - wyróżnienie: Hanna Nowakowska, Cezary Mosakowski, II miejsce: Patryk Krajnik. Dyplom uczestnictwa: Anna Nowakowska, Hanna Nowakowska, Cezary Mosakowski, Patryk Krajnik.

Rok 2011
- IX Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego.
II miejsce - duet akordeonowy - Klaudia Żukowska, Nikodem Jaworski
III miejsce - duet fortepianowy - Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński
Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta - duet akordeonowy - Klaudia Żukowska, Nikodem Jaworski.

- IX Konkurs Duetów Dziecięcych Duettino:
Nagroda II stopnia: Wiktor Hoffamn, Radosław Żuchiński
nagroda III stopnia: Klaudia Żukowska, Nikodem Jaworski

- Warszawski Konkurs Pianistyczny
dyplom uczestnictwa - Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński
do Galerii

Rok 2012
- XVIII Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej 
Dyplom uczestnictwa: II Kategoria  Nikodem Jaworski

- V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. pod artystycznym patronatem "Grupy MoCarta"   Od MoCarta do Mozarta:
Nagroda w kategorii "Najlepsza ilustracja muzyczna": Anna Wojtas, Izabela Karczewska, Adrianna Okonowska, Matra Topolewska, Maciej Jabłoński
Nagroda w kategorii "Najlepsza nazwa zespołu": Zespół "Są lepsi": Anna Wojtas, Izabela Karczewska, Adrianna Okonowska, Matra Topolewska, Maciej Jabłoński

- III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej Brodnica Ensamble:
Dyplom uczestnictwa: Zespół Sax-Trio
Dyplom uczestnictwa: Zespół PSM I st.

- II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - Muzyka ilustrowana i programowa w świecie dziecka:
Dyplom uczestnictwa - Wiktor Hoffman
Dyplom uczestnictwa - Radosław Żuchiński

- X Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO:
Nagroda II stopnia: Łukasz Piotr Gawłowski, Wiktor Hoffman
Nagroda III stopnia: Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński

Rok 2013

- XIX Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej:
Dyplom uczestnictwa: Nikodem Jaworski

- XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia:
Dyplom uczestnictwa: trio saksofonowe w składzie - Bartosz Hoffamn, Mateusz Hoffamn, Patryk Krajnik

- III Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych:
Dyplom uczestnictwa: Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński

- I Ogólnopolski Konkurs Teoretyczny z zycia i Twórczości polskich kompozytorów muzyki filmowej:
Wyróżnienie: Izabela Karczewska, Julia Ocicka.
Dyplom uczestnictwa: Aleksandra Mirzejewska

- I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny Młodzi Mistrzowie Perkusji:
III miejsce: Jakub Kwiatkowski

- Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I st. Mława:
Wyróżnienie Kategoria I: Paulina Fafińska

- IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PERKUSYJNY im. Bernarda Lewańskiego DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
Dyplom uczestnictwa – Jakub Kwiatkowski

- XI Konkurs DUETTINO
Wyróżnienie – Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński

- Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia
Duety Fortepianowe – Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński

Rok 2014

- IV Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej Brodnica Ensemble:
Dyplom uczestnictwa: zespół trąbka z Fortepianem:
Łukasz Piotr Gawłowski, Wiktor Hoffman

- VII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny:
Dyplom uczestnictwa: Radosław Żuchiński, Wiktor Hoffman

- II Rypiński Konkurs Etiud Fortepianowych:
II miejsce w gr. II: Emilia Stawska
Wyróżnienie w gr. II: Paulina Fafińska

- XI Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia:
Wyróżnienie: Duet Fortepianowy: Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński
Dyplom uczestnictwa: Duet akordeonowy: Alicja Klara Sulkowska, Kacper Rutkowski
Duet: Konrad Wojda, Wiktor Hoffman

- XII Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO
Wyróżnienie: Duet: Małgorzata Zdziebłowska, Wiktor Stahlke
Duet: Wiktor Hoffman, Konrad Wojda
Duet: Łukasz Piotr Gawłowski, Paulina Fafińska