Aktualności Koncerty i konkursy REGULAMIN VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza - 15.05.2020 r.

REGULAMIN VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza - 15.05.2020 r.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

pod patronatem

Burmistrza Miasta Sierpca

Jarosława Perzyńskiego

 

Sierpc  15 maja 2020

Regulamin Konkursu:

  1. Organizatorami konkursu są:

-        Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

-        Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

 

2. Patronat honorowy

-        Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński

 

3. Partner projektu

-        Urząd Miasta Sierpc

 

4. Wydarzenie towarzyszące

-        Koncert Laureatów z orkiestrą symfoniczną w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w pierwszej połowie 2021 r.

 

5. Celem konkursu jest:

a)      prezentacja dorobku artystycznego szkół muzycznych I i II stopnia,

b)      wymiana doświadczeń pedagogicznych,

c)      propagowanie rodzimej kultury muzycznej.

 

6. VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych przeznaczony jest dla uczniów klas instrumentów dętych, akordeonu, fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia (państwowych, publicznych oraz niepublicznych).

 

7. Konkurs odbędzie się dnia 15 maja 2020 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

 

8. Przesłuchania konkursowe odbywają się w czterech kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia (kl. II-IV c.6 i kl. I-II c.4)

II grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia (kl. V-VI c.6 i kl. III-IV c.4)

III grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia (kl. I-III)

IV grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia (kl. IV-VI)

 

9. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter przesłuchań otwartych dla publiczności, które odbywać się będą w sali widowiskowej CKiSz w Sierpcu.

 

10. Na konkursie obowiązuje program o zróżnicowanym charakterze. Uczestnicy obligatoryjnie wykonują co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego XX wieku (mile widziany jest utwór Tadeusza Paciorkiewicza). Program konkursowy należy wykonać z pamięci, z wyjątkiem utworów napisanych po 1945 roku.

a)      I i II grupa – dowolny program, którego łączny czas nie przekracza 10 minut,

b)      III i IV grupa – dowolny program, którego łączny czas nie przekracza 20 minut.

W przypadku przekroczenia limitu czasu Jury ma prawo do przerwania występu.

 

11. Każdy uczestnik będzie miał możliwość usłyszenia opinii na temat swojego występu podczas wykładu i spotkania członków Jury z pedagogami i uczniami.

 

12. Zgłoszenia uczestników wraz z drukiem potwierdzającym przelew opłaty wpisowej należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnych terminie - do 20 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.szkolamuzycznasierpc.pl, który należy wypełnić szczegółowo i czytelnie drukowanymi literami bez skrótów i przesłać z dołączonym dowodem wpłaty.

 

13. Uczestnicy są obowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł do dnia 20.04.2020 r. na rachunek:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Bank Pekao S.A. O/Sierpc 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812

Z dopiskiem: „Paciorkiewicz – Konkurs”

W tytule przelewu prosimy przesłać imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły muzycznej, którą reprezentuje (w razie braku danych ucznia, wpłata nie zostanie odnotowana).

 

14. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

15. Kolejność przesłuchań konkursowych określają organizatorzy, którzy do dnia 25 kwietnia 2020 r. ustalają harmonogram. Po 30 kwietnia 2020 r. żadne zmiany nie będą możliwe.

 

16. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań, zdjęć w czasie trwania przesłuchań konkursowych i Koncertu Laureatów do celów archiwalnych oraz zamieszczenia przebiegu Konkursu na stronach internetowych Organizatorów.

 

18. Decyzje Jury są nieodwołalne.

 

19. Informacje szczegółowe organizatorzy opublikują na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu www.ckisz.sierpc.pl oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu www.szkolamuzycznasierpc.pl po 30 kwietnia 2020 r.

 

20. Jury Konkursu stanowić będą wybitni polscy muzycy i pedagodzy powołani przez organizatorów.

 

21. Nagrody:

 

a)      Nagrodą główną VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych     im. Tadeusza Paciorkiewicza jest występ z orkiestrą symfoniczną podczas Galowego Koncertu Laureatów w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, który zostanie zorganizowany                w pierwszej połowie 2021 roku (informacja o dokładnym terminie koncertu zostanie podana na 6 miesięcy przed koncertem). Nagrodę w postaci koncertu z orkiestrą otrzymują laureaci wytypowani przez Jury. Program koncertu ustalony zostanie w porozumieniu z laureatami    i dyrekcją orkiestry (jednak nie później niż 6 miesięcy przed koncertem). Za organizację koncertu z orkiestrą symfoniczną odpowiada CKiSz w Sierpcu.

 

b)      W Konkursie przewidziane są nagrody, wyróżnienia, dyplomy. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

c)      Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów kończącego konkurs.

 

d)     Dopuszczalne są nagrody pozaregulaminowe.

 

e)      Zdobywcom nagradzanych miejsc nieobecnym na Koncercie Laureatów nagrody rzeczowe nie będą przekazywane.

 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej szkoły) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.

 

23. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

24. Do dyspozycji uczestników Konkursu są: pianino elektroniczne, fortepian.

 

 

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz sekretariat PSM I st. w Sierpcu – tel. 24-275-10-30 (w godz. 8:00 – 16:00)

Godło Polski

BIP

Logowanie