Aktualności Koncerty i konkursy Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Konkursu - 15.05.2020 r.

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Konkursu - 15.05.2020 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika)

w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza potwierdzając jednocześnie  zapoznanie się z regulaminem w/w konkursu i akceptację jego zapisu.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

 

Podstawa prawna:

zgodnie z Ustawą  z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:                 Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 zpóźn. zm.).

……………………………………………………………….

podpis uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego)

Godło Polski

BIP

Logowanie