Aktualności Koncerty i konkursy KARTA ZGŁOSZENIA VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza - 15.05.2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza - 15.05.2020 r.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

im. Tadeusza Paciorkiewicza


Sierpc  15 maja 2020


KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko ..............................................................................................

.....................................................................................................................

Instrument ....................................................................................................

Data urodzenia ..............................................................................................

Klasa ................................ rok nauki ......................... grupa .........................

Pełna nazwa szkoły .......................................................................................

.....................................................................................................................

Adres szkoły .................................................................................................

............................................. tel/fax ............................................................

e-mail ..........................................................................................................


Imię i nazwisko pianisty – akompaniatora

......................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela

......................................................................................................................

Adres e-mail, telefon nauczyciela .....................................................................

Telefon kontaktowy rodzica .............................................................................


Program (prosimy o pełne imiona i nazwiska kompozytorów oraz pełne nazwy utworów):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Czas trwania programu ...................................................................................

Godło Polski

BIP

Logowanie