Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020/2021 Dyrektora PSM I st. w Sierpcu z dnia 9.11.2020 r

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020/2021 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu z dnia 9.11.2020 r.w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych w PSM I st. w Sierpcu do dnia 29 listopada 2020 r.

Dyrektor Szkoły na podstawie

•Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),

• Nowelizacji Rozporządzenia MEN   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządza co następuje:

1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. uczniowie PSM I st. w Sierpcu uczą się wyłącznie w trybie zdalnym.

2. Administracja pracuje w systemie pracy zdalnej.

3. Budynek szkoły otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-16.00.

4. Wszystkie zapisy Zarządzenia nr 20/2020/2021 pozostają aktualne.