Aktualności

Informacja

Wstępna koncepcja

organizacji zdalnego nauczania

w PSM I st. w Sierpcu

 • Szkoła posiada kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami ( e-dziennik ) oraz aktualne numery telefonów rodziców i nauczycieli.
 • Szkoła zapewnia nauczycielom laptopy do pracy w domu.
 • Nauczyciele korzystają z komunikatorów np. Messenger, Skype, poczty elektronicznej, e-dziennika, grup społecznościowych.Są w stałym kontakcie ze szkołą,  uczniami oraz ich rodzicami.
 • Pedagodzy prowadzą z rodzicami i uczniami rozmowy na temat obecnej sytuacji oraz wyjaśniają uczniom, jak będziemy teraz pracować, starają się zmotywować i zachęcić uczniów do systematycznego ćwiczenia oraz przygotowania się do lekcji na odległość.
 • W przypadku uczniów klas I – III nauczyciele informują rodziców uczniów o dostępnych materiałach oraz możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu. W starszych klasach kontakt bywa bezpośrednio z uczniem.
 • Nauczyciele dysponują skanami podręczników oraz nut i w razie potrzeby wysyłają ćwiczenia i utwory na maile rodziców. Rodzicom odpowiada taka forma przesyłania materiałów.
  • Niektórzy nauczyciele opracowują autorskie materiały nutowe

w programie MuseScore, bądź innym edytorze pisma nutowego, które również wysyłają swoim uczniom.

 • Nauczyciele instrumentów głównych proponują  rodzicom prowadzenie lekcji on-line na Skype’ie, bądź za pomocą Messengera, jak również odsyłanie do nich nagranych prezentacji uczniów, a następnie ich omawianie. Część rodziców nie ma konta na Skype’ie, ale zgodzili się je założyć. Niektórzy nauczyciele są po pierwszych lekcjach instrumentu on-line i wydaje się to dobrą metodą kształcenia na odległość.
 • Konsultacje na temat pracy uczniów nad utworami odbywają się drogą telefoniczną . Uczniowie otrzymują wytyczne odnośnie tego: jak i co mają ćwiczyć. W przypadku uczniów najmłodszych klas pomocni okazują się rodzice , którzy uczestnicząc w lekcjach w szkole mogą teraz wspomagać pracę swoich dzieci w domu.
 • Uczniowie, którzy mają problemy z samodzielnym rozczytywaniem nut zobowiązani są do ćwiczenia utworów z poprzedniego okresu, tak aby nie tracili kontaktu z instrumentem.
 • Uczniowie otrzymują linki realizowanych utworów, bądź interesujących wykonań na ich instrumentach i zespołach, do wysłuchania na YouTube oraz nagrania akompaniamentów do wykorzystania w domu.
 • W e-dzienniku oraz na grupach społecznościowych podawane są linki do darmowych interaktywnych lekcji zamieszczanych na YouTube

i Instagramie  przez edukatorów różnych specjalności.

 • Nauczyciele przedmiotów teoretycznych korzystają z różnorodnych materiałów przydatnych w zdalnym nauczaniu:
http://www.muzykotekaszkolna.pl/

-strony internetowe służące do kształcenia słuchu (np. www.dur-moll.pl, www.cdur.pl)

-darmoweaplikacjemuzyczne: Spotify, Rhythm Trainer, Meludia, Perfect Ear,

Music Crab, Mussila, DoSolFa

-platforma Quizizz

-platforma LearningApps.org

-Learning games – Kahoot

– kanał na YouTube “Muzyczna przygoda”

 • Ocenianiu bieżącemu podlega: aktywność/udział  uczniów w zajęciach, stopień przyswajania kolejnych partii materiału, przygotowanie do zajęć. Dodatkowo mogą być oceniane przesyłane przez uczniów nagrania utworów i ćwiczeń solowych oraz krótkie przesłuchania on-line zadanego materiału we wcześniej ustalonym z uczniem i rodzicem terminie. Niektóre aplikacje muzyczne wyposażone są w możliwość przesyłania nauczycielowi mailem wyników ćwiczeń wykonywanych przez uczniów.
 • W celu równomiernego obciążenia uczniów zadaniami

w poszczególnych dniach tygodnia, rekomendowane jest prowadzenie lekcji teorii zgodnie z planem ( np. za pomocą Messengera

w utworzonych grupach), a lekcje instrumentu ustalane są indywidualnie z nauczycielem.