Absolwenci

Absolwenci 2018/2019

Absolwenci cyklu 6-letniego

Anna Gadzińska

Maciej Graczykowski

Dominik Jankowski

Adrian Jastrzębski

Miłosz Kalinowski

Julia Kęsicka

Julia Kolczyńska

Mateusz Kowalkowski

Maja Kozakiewicz

Wiktoria Łasińska

Kacper Rutkowski

Alicja Klara Sulkowska

Kamila Wadowska

Gabriela Witkowska

Małgorzata Zdziebłowska

Dominika Żuchińska

Absolwenci cyklu 4-letniego

Anna Andrzejewska

Aleksandra Jankowska

Jakub Krajewski

Julia Kruszewska

Filip Sękowski

Gabriela Sobieraj

Jakub Sokołowski

Agata Wilkanowska