Absolwenci

Absolwenci 1992/1993

Anna Badowska – fortepian

Monika Chojnacka – fortepian

Piotr Domagalski – akordeon

Grzegorz Domański – akordeon

Dariusz Drozd – fortepian

Rajmund Jankowski – akordeon

Paweł Jaworski – akordeon

Agnieszka Kurowska – fortepian

Iwona Łabiszewska – fortepian

Aleksandra Matczak – skrzypce

Krzysztof Nowakowski – akordeon

Wioletta Oleksiak – fortepian

Małgorzata Pawłowska – fortepian

Iwona Rentflejsz – fortepian

Mariusz Rzepkowski – akordeon

Gabriela Skibicka – fortepian

Izabela Stręciwilk – fortepian

Marta Wiśniewska – fortepian