Ognisko Muzyczne

Zapraszamy do Ogniska Muzycznego

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęło działalność Ognisko Muzyczne, które funkcjonuje przy Radzie Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu.

Każde dziecko, w wieku od 4 lat, może uczyć się gry na wybranym przez siebie instrumencie. Dodatkową formą nauki są grupowe zajęcia umuzykalniające.

Kadrę Ogniska stanowią wykwalifikowani pedagodzy – nauczyciele PSM I st. w Sierpcu.
Program nauczania na instrumencie dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego ucznia.

Rekrutacja do Ogniska odbywa się na zasadzie zapisów do dnia 30 września każdego roku. Można zostać uczniem ogniska także w trakcie roku szkolnego.

Ognisko Muzyczne pozwoli uczniowi na wszechstronny rozwój muzyczny, a także łatwiejszy start do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

Odpłatność za naukę w Ognisku Muzycznym (ustalona przez Radę Rodziców PSM) wynosi 150 zł. miesięcznie.

Statut Ogniska jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Godło Polski

BIP

Logowanie